Jogi nyilatkozat

A My Page Bt. szerverén elérhető internetes szolgáltatás vagy annak bármely oldala megnyitásával Ön elfogadja az itt felsorolt feltételeket. Kérjük, amennyiben nem ért egyet az alábbiakkal, ne nyissa meg a honlapunkat!
A honlap információi felhasználhatók a forrás (http://mypage.hu) megjelölésével. A honlap eredeti tartalma, illetve oldalainak bármilyen alkotóeleme (szöveg, kép, hang, video, animáció stb.) csak a My Page Bt. előzetes, írásbeli engedélyével használható fel. A másodközlésnek meg kell felelnie a médiaszolgáltatásokról és tömegkommunikációról szóló 2010. évi CLXXXV törvény, a Büntető Törvénykönyv (2012. évi C. törvény), a Polgári Törvénykönyv (2013. évi V. törvény), valamint a szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény megfelelő rendelkezéseinek. A My Page Bt. engedélye nélkül az oldalak bármely alkotóeleme (együtt és külön-külön is) online, vagy nyomtatott reprodukálása nyilvános közzététel céljából tilos.
Előzetes írásos engedély nélkül a honlap tartalmi elemei nem helyezhetők el sem nyilvános, sem zárt adatbázisban. A honlap tartalmi és formai alkotórészei közlési engedély esetén sem változtathatók meg és nem használhatók fel a honlap tartalmától eltérő célra.
A honlap tartalmának szerzői joga a My Page Bt.-t illeti meg, kivéve abban az esetben, ha a konkrét dokumentumban más forrás van feltüntetve, illetve a szerzői joggal kapcsolatban egyéb közlés történik – akkor annak megfelelően kell eljárni.
A honlapon elhelyezett linkkel hivatkozott, harmadik személy által fenntartott külső oldalak tartalmáért a My Page Bt.-t semmiféle felelősség nem terheli. E World Wide Web szolgáltatásról szóló referenciák (linkek) elhelyezhetők más online szolgáltatásokban. A My Page Bt. fenntartja magának a jogot, hogy a méltatlan környezetbe helyezett kapcsolódás ellen kifogást emeljen és annak megszüntetését kezdeményezze. A kapcsolódás elhelyezésről az alábbi címen kérünk bejelentést: projekt@mypage.hu
A honlapon elhelyezett közlések a nyilvánosság tájékoztatását szolgálják és semmilyen módon nem kötik a My Page Bt.-t. A honlapon elhelyezett egyetlen közlés sem tekinthető szerződési ajánlatnak vagy szerződési ajánlat elfogadásának. A honlap szerkesztői mindent megtesznek azért, hogy az itt közölt információk pontosak, frissek és teljesek legyenek, de semmiféle felelősséget nem vállalnak bármely, ezen információk használatából adódó kár bekövetkeztéért. A honlap tartalmi, strukturális és arculati változtatásához való jogát a honlap üzemeltetője fenntartja magának, ezen változtatásokat nem köteles előzetesen bejelenteni.
A My Page Bt. minden észszerű erőfeszítést megtesz annak biztosítására, hogy az internetes honlapján közölt minden információ pontos legyen feltöltése időpontjában. Ennek ellenére, a My Page Bt. sem kifejezetten, sem ráutaló módon nem vállal semmilyen felelősséget a jelen honlapon keresztül nyújtott információkért, és fenntartja a jogot arra, hogy értesítés nélkül bármikor változtatásokat és javításokat hajtson végre, illetve a honlapot vagy az azon közölt információkat részben vagy egészben megszüntesse. A My Page Bt. nem vállal felelősséget a honlapon előforduló semmilyen pontatlanságért, vagy hiányosságért.
A My Page Bt. nem vállal felelősséget a honlaphoz, illetve az ott található bármilyen információhoz való hozzáférésből, illetve annak elmaradásából vagy ezek felhasználásából származó semmiféle veszteségért vagy kárért. A honlapon található információkon alapuló bármilyen döntés a felhasználó saját felelőssége.
A My Page Bt. nem tartozik felelősséggel azokért az esetlegesen bekövetkező károkért, veszteségekért, költségekért, amelyek a honlap használatából, azok használatra képtelen állapotából, nem megfelelő működéséből, üzemzavarából, az adatok bárki által történő illetéktelen megváltoztatásából keletkeznek, illetve amelyek az információtovábbítási késedelemből, számítógépes vírusból vonal- vagy rendszerhibából vagy más hasonló okból származnak. Jelen honlap bármelyik olyan felhasználója, aki a honlap felhasználásával információt szolgáltat a My Page Bt. számára, elfogadja, hogy a My Page Bt.-nek korlátlan joga van az ilyen információra vonatkozóan, valamint az ilyen információt a választása szerinti bármilyen módon felhasználhatja. A felhasználó által nyújtott ilyen információt nyilvánosnak és ellenérték nélkülinek kell tekinteni.